NOKO AV NOREG

 

”Der ingen skulle tru at nokon kunne designe”

 

Heimen ønsket et datterbrand som var moderne men sammtidig hadde røtter i det tradisjonelle.

PORTFOLIO

KONTAKT