DAGENS DYR

 

”Jeg har alltid elsket å lage ting. Hvilket media jeg lagde det i var ikke like viktig.”

 

En smart person sa engang at det var viktig å gjøre egne kreative ting mellom jobb/skole oppgaver. Så jeg ga meg selv en utfordring; illustrer et dyr hver dag.  Resultatet ble en hel haug med illustrasjoner og masse tilfeldig kunnskap om mange rare dyr.

PORTFOLIO

KONTAKT